ปิโตรเลียม
90% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของสารประเภทไฮโดรคาร์บอนเกิดจากสาเหตุใด ?