แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
100% Complete
7 of 17
ข้อที่ 7. คาร์โบไฮเดรตชนิดใดที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้โดยตรง ?