สังคมศึกษา ม.1 ความรู้รอบตัว
80% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. ถ้ามีคนตายภายในบ้าน จะต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องภิ่นภายในกี่ชั่วโมง