สังคมศึกษา ม.1 ความรู้รอบตัว
80% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. บุคคลที่บรรลุนิติภาวะต้องมีอายุกี่ปี