เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ป.6 ชุดที่1
80% Complete
7 of 15
ข้อที่ 7. ข้อใดเป็นลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบตลาด