เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ป.6 ชุดที่1
13% Complete
6 of 15
ข้อที่ 6. การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยเศรษฐกิจใด