เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ป.6 ชุดที่1
80% Complete
5 of 15
ข้อที่ 5. ข้อใดจัดเป็นทุนตามความหมายของทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์