เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ป.6 ชุดที่1
80% Complete
4 of 15
ข้อที่ 4. ข้อใดเป็นเทคนิคในการโฆษณาสินค้าที่ไม่ถูกต้อง