ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 2
40% Complete
9 of 15
ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่ผลดีของสินเชื่อ