ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 2
40% Complete
4 of 15
ข้อที่ 4. สินเชื่อในรูปของบัตรเครดิต จัดอยู่ในสินเชื่อประเภทใด