ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 2
40% Complete
3 of 15
ข้อที่ 3. การกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านจัดอยู่ในสินเชื่อประเภทใด