ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 2
40% Complete
14 of 15
ข้อที่ 14. ความสำคัญสูงสุดของเงินภาษีคือข้อใด