ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 พลเมืองดีน่าชื่นชม ชุดที่ 1
100% Complete
3 of 15
ข้อที่ 3. ใครปฏิบัติตนตามหลักวิถีประชาธิปไตย