ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 พลเมืองดีน่าชื่นชม ชุดที่ 1
73% Complete
4 of 15
ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่ผลของการใช้หลักวิถีประชาธิปไตยในการทำงาน