ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 พลเมืองดีน่าชื่นชม ชุดที่ 1
100% Complete
2 of 15
ข้อที่ 2. ข้อใดหมายถึงการใช้หลักประชาธิปไตย