ภาษาไทย ป.4-ป.6 มาตราแม่กง
93% Complete
8 of 15
ข้อที่ 8. “กุ้งกับกิ่งชวนกันไปเที่ยวในเมืองตอนเที่ยงวันนี้” จากประโยคนี้มีคำในมาตราแม่กงกี่คำ
เฉลย

แม่กง ได้แก่ กุ้ง, กิ่ง, เมือง, เที่ยง