ภาษาไทย ป.4-ป.6 มาตราแม่กง
93% Complete
7 of 15
ข้อที่ 7. ประโยคในข้อใดมีคำในมาตรา แม่กง มากที่สุด
เฉลย

แม่กง ได้แก่ ยุง, วาง, อ่าง