ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 29
88% Complete
6 of 16
ข้อที่ 6. เจ้าฟ้าหญิงดูการละเล่นของนักเรียน ควรเลือกใช้คำใดแทนคำว่า "ดู"