ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 29
81% Complete
5 of 16
ข้อที่ 5. พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนหนังสือที่โรงเรียนจิตรลดา ควรเลือกใช้คำใดแทนคำว่า "เรียนหนังสือ"