ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 25
80% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. เรียงลำดับประโยคที่กำหนดให้ ให้เป็นข้อความที่ถูกต้อง 1. มันอยากเล่นด้วย 2. หมาน้อยยืนมองเด็กๆ 3. อยู่นานแล้ว 4. แต่มันไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรกัน
เฉลย

หมาน้อยยืนมองเด็กๆ อยู่นานแล้ว มันอยากเล่นด้วย แต่มันไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรกัน