ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 25
80% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. เรียงลำดับคำที่กำหนดให้ ให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง 1. เค็ม 2. ทอด 3. แม่ 4. ปลา
เฉลย

แม่ทอดปลาเค็ม