ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 25
60% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. เรียงลำดับคำที่กำหนดให้ ให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง 1. ยาย 2. ไป 3. ตลาด 4. คุณ
เฉลย

คุณยายไปตลาด