ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 25
80% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. หากหนูน้อยต้องการทราบว่า เมื่อวานเธอทำอะไรไปบ้าง หนูน้อยควรเลือกเขียนอะไรจึงจะเหมาะสมที่สุด