ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 19
15% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. อ่านบทร้อยกรองที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 5-8 ข้อใดมีความหมายคล้ายกับ “ผัดวันประกันพรุ่ง”