ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 19
15% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. อ่านบทร้อยกรองที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 5-8 “ผัดวันประกันพรุ่ง” หมายถึงข้อใด