ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 19
15% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. อ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 14–17 จากข้อความนี้ การนอนในท่าใดเป็นท่านอนที่ดีที่สุด