ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 16
95% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4. ทุกวันนี้ นิจต้องอยู่อย่างหวานอมขมกลืน คำว่า หวานอมขมกลืน มีความหมายใกล้เคียงคำใด