ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 16
95% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. ครูจับตามองการกระทำของเธอมานานแล้ว คำว่า จับตามอง มีความหมายใกล้เคียงคำใด