ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 16
95% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. เขาสามารถตอบโต้ได้อย่างทันควัน คำว่า ทันควัน มีความหมายใกล้เคียงคำใด