ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 14
30% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. ข้อใดอ่านออกเสียง ตัว ฤ ไม่เหมือนกับคำว่า "นฤมิต"
เฉลย

ออกเสียง ริ