ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 14
45% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. ตัว ฤ ของคำว่า "กฤษณา" อ่านออกเสียงอย่างไร