ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 14
45% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. คำในข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
เฉลย

ฤๅษี อ่านว่า รือ - สี