แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์
100% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. ข้อใดกล่าวถึงกรุงศรีอยุธยาไม่ถูกต้อง