แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
33% Complete
9 of 15
ข้อที่ 9. จำนวนใดมีค่ามากกว่าผลลัพธ์ของ 32,800 – (93 × 68) อยู่ 1,380