แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
33% Complete
10 of 15
ข้อที่ 10. “พ่อค้าขายกล้วยไม้ได้ 12 กระถาง ราคากระถางละ 58 บาท ขายต้นดาวเรืองได้เงิน 950 บาท พ่อค้าขายต้นไม้ได้เงินทั้งหมดกี่บาท” เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ตาม ข้อใด