แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
20% Complete
3 of 15
ข้อที่ 3. (1,590 × 6) ÷ 3 กับ (12 × 48) + (59 × 66) ผลลัพธ์มีค่าต่างกันเท่าไร