แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
20% Complete
4 of 15
ข้อที่ 4. (1,248 ÷ 8) × 9 ผลลัพธ์มีค่าน้อยกว่า (7,884 ÷ 9) × 3 อยู่เท่าไร