แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
93% Complete
13 of 15
ข้อที่ 13. ก้อยซื้อสมุด 15 เล่ม ราคาเล่มละ 24 บาท เหลือเงิน 140 บาท เดิมก้อยมีเงินกี่บาท