แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
20% Complete
12 of 15
ข้อที่ 12. ปากกา 1 กุรุส มี 144 ด้าม ถ้าซื้อปากกา 7 กุรุส แล้วนำมาขายด้ามละ 9 บาท หากขายปากกาหมดจะได้เงินกี่บาท