ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 18
55% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. จากข้อความ ข้อใดเป็นคำถามของคำตอบ ร่างกายผอมซีดไม่แข็งแรงและปวดท้องเป็นบางครั้ง