ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 18
70% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4. จากข้อความ พยาธิ คืออะไร