ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 18
70% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. คำว่า เล็ก ในข้อใดไม่ใช่คำวิเศษณ์