ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 18
55% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. สุนัขหางกุดเห่าเด็กตัวเล็ก จากข้อความ มีคำวิเศษณ์กี่คำ
เฉลย

กุด เล็ก