เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ป.5
100% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. จากข้อมูลข้างล่าง ตอบคำถามข้อ 5-7 "ในถุงกระดาษใบหนึ่งมีขนมปังไส้สับปะรด 2 ชิ้น ไส้สังขยา 5 ชิ้น ไส้ถั่วดำ 4 ชิ้น และไส้หมูหยอง 3 ชิ้น" จากข้อมูล หากต้องการหยิบขนมปังออกมา 1 ชิ้น โดยไม่ดู โอกาสที่จะหยิบได้ขนมปังไส้ใดน้อยที่สุด