เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ป.5
50% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. จากข้อมูลข้างล่าง ตอบคำถามข้อ 5-7 "ในถุงกระดาษใบหนึ่งมีขนมปังไส้สับปะรด 2 ชิ้น ไส้สังขยา 5 ชิ้น ไส้ถั่วดำ 4 ชิ้น และไส้หมูหยอง 3 ชิ้น" จากข้อมูล หากต้องการหยิบขนมปังออกจากถุง 3 ชิ้น โดยไม่ดู โอกาสที่จะหยิบได้ขนมปังไส้สับปะรดทั้ง 3 ชิ้น เป็นอย่างไร