เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ป.5
50% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. ในการโยนลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้ง โอกาสที่ผลบวกบนหน้าลูกเต๋าที่หงายขึ้นเป็น 13 มีโอกาสเป็นอย่างไร