เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5
10% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. ทศนิยมใดบวกด้วย 13.82 แล้วมีค่าเท่ากับ 23.8 × 2.7