เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5
10% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่ามากกว่า 51.27