เรื่อง ทศนิยม ป.5
79% Complete
2 of 14
ข้อที่ 2. ตัวเลข 7 ในข้อใดอยู่ในหลักส่วนร้อยทั้งหมด