เรื่อง ทศนิยม ป.5
21% Complete
1 of 14
ข้อที่ 1. 123.96 ตัวเลข 9 มีค่าเท่ากับตัวเลข 9 ในทศนิยมข้อใด